Za bazen je temperatura izrednega pomena, saj prehladna voda povzroči, da se upočasnijo vse kemične reakcije, zaradi česar lahko pride do tega, da je vsebnost klora v vodi previsoka, kar lahko povzroči hude posledice. Bazen s prehladno vodo, pa še hujšo posledico osebi, ki ima probleme s srcem, saj lahko takšna oseba v prehladni vodi doživi šok ali celo kap.

Zaradi teh razlogov plavalni bazen ne sme imeti nižjo temperaturo vode od 15 °C. Termostat, ki ga mora imeti vsak bazen, pa ne sme zaznati tudi ne previsoke temperature vode, saj le – ta ne sme biti višja od 29 °C. Namreč pretopla voda povzroči, da se hitreje razvijajo bakterije, alge in drugi mikroorganizmi, ki posledično privedejo do različnih kožnih obolenj.

Bazen, ki je namenjen plavalnim tekmovanjem na najvišjih nivojih, pa mora imeti vodo med 25 in 28 °C, za sinhrono plavanje pa so pravila še strožja, saj mora voda imeti točno 27 °C. Namreč v kolikor termostat pokaže pretoplo vodo, to pomeni, da je takšna voda manj gosta in zato nudi manj upora plavalcem in bi tako lahko bili hitrejši.

Idealna temperatura, ki jo naj bi imel bazen namenjen splošni uporabi kopalcev, pa je med 27 in 29 °C. V večini slovenskih kopališč, lahko ugotovite, da termostat, ki ga ima nameščen njihov bazen, kaže točno takšno temperaturo, kot je določena, da le – ta sme biti. Takšna voda je za bazen najbolj primerna, saj v takšni vodi ni nobenega občutka hladu, še vedno pa je dovolj hladna, da se v vročih poletnih dneh plavalec v njej ohladi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *